Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2014

makemelaugh
19:11
7271 5638
Reposted fromcukrovelove cukrovelove viaevileyes evileyes
makemelaugh
19:11
Kiedy nie miała go na wyciągnięcie ręki, jakoś łatwiej jej było wmówić sobie, że między nimi już wszystko skończone.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaevileyes evileyes
19:11
1172 f383
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaevileyes evileyes
makemelaugh
19:11
9045 794c
Reposted fromniewychowana niewychowana viaevileyes evileyes
makemelaugh
19:11
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
— Ale nie wiem, czy to jeszcze coś znaczy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaevileyes evileyes
makemelaugh
19:11
Co ty wiesz o kobietach? Jeśli one już kogoś kochają, to nie ma na nie siły.
— Marek Hłasko
makemelaugh
19:11
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaevileyes evileyes
makemelaugh
19:11

Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viaevileyes evileyes
19:11
8002 ada4 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viaDajanaa Dajanaa
makemelaugh
19:11
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viaDajanaa Dajanaa
makemelaugh
19:11
5616 ec25
Reposted fromcoffeepleasure coffeepleasure viaDajanaa Dajanaa
makemelaugh
19:11
Dla Ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed Tobą nikim więcej...

— Jeremi Przybora
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaDajanaa Dajanaa
makemelaugh
19:11
5620 0125
Reposted fromcoffeepleasure coffeepleasure viaDajanaa Dajanaa
makemelaugh
19:10
7720 745a 500
Reposted fromundertow undertow viaDajanaa Dajanaa
makemelaugh
19:10
2751 df33
Reposted fromevelline evelline viaDajanaa Dajanaa
makemelaugh
19:10
0197 51b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaDajanaa Dajanaa
makemelaugh
19:10
7489 2d6c
Reposted frompeper peper viaDajanaa Dajanaa
makemelaugh
19:10
(...) ale jeśli ktoś z Was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć. 
— Opowieści z Narnii
Reposted fromswear swear viaDajanaa Dajanaa
makemelaugh
19:10
3233 d458 500
Osiecka
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaDajanaa Dajanaa
makemelaugh
19:10
Rana zadana przez przyjaciela nie zagoi się nigdy.
— przysłowie afrykańskie
Reposted fromjokeeee jokeeee viaDajanaa Dajanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl